AKTUELLE OMRÅDER

LODBJERG HEDE 2

Lodbjerg Hede Etape 2

Lodbjerg Hede Etape 2 består af ca. 327 sommerhuse og skal kloakeres i år 2022.

Der blev lørdag d. 7. august 2021 afholdt borgermøde for sommerhusejerne på Lodbjerg Hede Etape 2.
Mødet blev afholdt i forbindelse med Lodbjerg Hede Grundejerforening generalforsamling i Holmsland Kulturcenter.

Forsyningens præsentation omkring kloakprojektet fra borgermødet kan ses nedenfor.

Præsentation borgermøde Lodbjerg Hede Etape 2

Klik her for at se Ringkøbing-Skjern Kommunes Spildevandsplan 2019-2027.

Tidsplaner

 

Den overordnede tidsplan for etape 2 er delt op kvartalsvis. Se Kvartalsplan Etape 2.

 

Tambjergvej

Tirsdag den 20. september starter vi op på kloakeringen af Tambjergvej. Det er sidevejen Tambjergvej 2-10, og altså ikke selve tilkørselsvejen.

I hverdagene vil vejen som udgangspunkt være spærret for bilkørsel i de tidsrum hvor vi graver, men har man brug for kørsel til sommerhuset en dag, så tag en snak med vores folk på stedet. Så kan de vurdere om det er muligt.

Vejen til en eller flere ejendomme kan også være spærret efter arbejdstids ophør af maskiner.
I weekenderne vil både stamvej og sideveje som udgangspunkt være åbne. Der kan dog opstå situationer hvor en eller flere ejendomme ikke kan tilgås med bil.

Derfor sender vi hver fredag en SMS om hvorvidt ejendommene er tilgængelige med bil.

Der vil altid være gående adgang til alle sommerhuse både i hverdage og weekender.

 

Rævekrogen

Tirsdag den 20. september starter vi op på kloakeringen af Rævekrogen.

I hverdagene vil vejen som udgangspunkt være spærret for bilkørsel i de tidsrum hvor vi graver, men har man brug for kørsel til sommerhuset en dag, så tag en snak med vores folk på stedet. Så kan de vurdere om det er muligt.

Vejen til en eller flere ejendomme kan også være spærret efter arbejdstids ophør af maskiner.
I weekenderne vil både stamvej og sideveje som udgangspunkt være åbne. Der kan dog opstå situationer hvor en eller flere ejendomme ikke kan tilgås med bil.

Derfor sender vi hver fredag en SMS om hvorvidt ejendommene er tilgængelige med bil.

Der vil altid være gående adgang til alle sommerhuse både i hverdage og weekender.

 

Porsevej

Tirsdag den 20. september starter vi op på kloakeringen af Porsevej.

I hverdagene vil vejene som udgangspunkt være spærret for bilkørsel i de tidsrum hvor vi graver, men har man brug for kørsel til sommerhuset en dag, så tag en snak med vores folk på stedet. Så kan de vurdere om det er muligt.

Vejen til en eller flere ejendomme kan også være spærret efter arbejdstids ophør af maskiner. Som regel vil de stå på sidevejene, men i de perioder hvor vi lægger kloakrør i stamvejen, kan den også være spærret.
I weekenderne vil både stamvej og sideveje som udgangspunkt være åbne. Der kan dog opstå situationer hvor en eller flere ejendomme ikke kan tilgås med bil.

Derfor sender vi hver fredag en SMS om hvorvidt ejendommene er tilgængelige med bil.

Der vil altid være gående adgang til alle sommerhuse både i hverdage og weekender.

 

Risbjergvej

Mandag den 29. august starter vi op på kloakeringen af Risbjergvej. Risbjergvej er en meget stor vej, og derfor forventes arbejdet at pågå helt frem til november måned.

I hverdagene vil vejene som udgangspunkt være spærret for bilkørsel i de tidsrum hvor vi graver, men har man brug for kørsel til sommerhuset en dag, så tag en snak med vores folk på stedet. Så kan de vurdere om det er muligt.

Vejen til en eller flere ejendomme kan også være spærret efter arbejdstids ophør af maskiner. Som regel vil de stå på sidevejene, men i de perioder hvor vi lægger kloakrør i stamvejen, kan den også være spærret.
I weekenderne vil både stamvej og sideveje som udgangspunkt være åbne. Der kan dog opstå situationer hvor en eller flere ejendomme ikke kan tilgås med bil.

Derfor sender vi hver fredag en SMS om hvorvidt ejendommene er tilgængelige med bil.

Der vil altid være gående adgang til alle sommerhuse både i hverdage og weekender.

 

Bøgealle

Midt i uge 35 starter vi op på kloakeringen af Bøgealle. I hverdagene vil vejene som udgangspunkt være spærret for bilkørsel i de tidsrum hvor vi graver, men har man brug for kørsel til sommerhuset en dag, så tag en snak med vores folk på stedet. Så kan de vurdere om det er muligt.

Vejen til en eller flere ejendomme kan også være spærret efter arbejdstids ophør af maskiner. Som regel vil de stå på sidevejene, men i de perioder hvor vi lægger kloakrør i stamvejen, kan den også være spærret.
I weekenderne vil både stamvej og sideveje som udgangspunkt være åbne. Der kan dog opstå situationer hvor en eller flere ejendomme ikke kan tilgås med bil.

Derfor sender vi hver fredag en SMS om hvorvidt ejendommene er tilgængelige med bil.

Der vil altid være gående adgang til alle sommerhuse både i hverdage og weekender.

 

Lodbjerg hede vej

Fra den 8. august til den 2. september lægger vi kloakrør ned i Lodbjerg hede vej.  Vejen vil være spærret der hvor vi graver, men der vil hele tiden være adgang med bil til sidevejene enten fra østlig eller vestlig side. Det er kun i de timer vi graver ud for en sidevej at adgang med bil er spærret. Vi graver ikke i weekenderne, hvor vejen vil være helt åben. Der bliver skiltet med adgangsforholdene tre steder: i hver ende af Lodbjerg hede vej og i krydset Klevevej/Røjklitvej.

Se tidsplan for hvornår vi er hvor på Lodbjerg hede vej i ugerne 32, 33, 34 og 35.

 

Birkealle

Birkealle er færdigkloakeret og vejen er retableret.

Det er først muligt at tilslutte din ejendom efter sommerferien, når området er blevet tilsluttet det øvrige kloaksystem. Når vi sender en faktura på tilslutningsbidrag og kommunen sender et påbud er der mulighed for tilslutning og så skal ejendommen tilsluttes kloakken inden for 1 år.

 

 

Irisvej

Irisvej er færdigkloakeret og vejen er retableret.

Det er først muligt at tilslutte din ejendom når området er blevet tilsluttet det øvrige kloaksystem. Når vi sender en faktura på tilslutningsbidrag og kommunen sender et påbud er der mulighed for tilslutning, og så skal ejendommen tilsluttes kloakken inden for 1 år.

 

 

Lærkealle

Lærkealle er færdigkloakeret og vejen er retableret.

Det er først muligt at tilslutte din ejendom efter sommerferien, når området er blevet tilsluttet det øvrige kloaksystem. Når vi sender en faktura på tilslutningsbidrag og kommunen sender et påbud er der mulighed for tilslutning, og så skal ejendommen tilsluttes kloakken inden for 1 år.

 

 

Hybenvej

Hybenvej er færdigkloakeret og vejen er retableret.

Det er først muligt at tilslutte din ejendom efter sommerferien, når området er blevet tilsluttet det øvrige kloaksystem. Når vi sender en faktura på tilslutningsbidrag og kommunen sender et påbud er der mulighed for tilslutning, og så skal ejendommen tilsluttes kloakken inden for 1 år.

 

Ahornalle

Ahornalle er færdigkloakeret og vejen er retableret.

Det er først muligt at tilslutte din ejendom efter sommerferien, når området er blevet tilsluttet det øvrige kloaksystem. Når vi sender en faktura på tilslutningsbidrag og kommunen sender et påbud er der mulighed for tilslutning, og så skal ejendommen tilsluttes kloakken inden for 1 år.

 

Granalle

Granalle er færdigkloakeret og vejen er retableret.

Det er først muligt at tilslutte din ejendom efter sommerferien, når området er blevet tilsluttet det øvrige kloaksystem. Når vi sender en faktura på tilslutningsbidrag og kommunen sender et påbud er der mulighed for tilslutning, og så skal ejendommen tilsluttes kloakken inden for 1 år.

 

Fyrrealle

Fyrrealle er færdigkloakeret og vejen er retableret.

Det er først muligt at tilslutte din ejendom efter sommerferien, når området er blevet tilsluttet det øvrige kloaksystem. Når vi sender en faktura på tilslutningsbidrag og kommunen sender et påbud er der mulighed for tilslutning, og så skal ejendommen tilsluttes kloakken inden for 1 år.

 

Tranebærvej

Tranebærvej er færdigkloakeret og vejen er retableret.

Det er først muligt at tilslutte din ejendom efter sommerferien, når området er blevet tilsluttet det øvrige kloaksystem. Når vi sender en faktura på tilslutningsbidrag og kommunen sender et påbud er der mulighed for tilslutning, og så skal ejendommen tilsluttes kloakken inden for 1 år.

 

Klitrosevej

Klitrosevej er færdigkloakeret og vejen er retableret.

Det er først muligt at tilslutte din ejendom efter sommerferien, når området er blevet tilsluttet det øvrige kloaksystem. Når vi sender en faktura på tilslutningsbidrag og kommunen sender et påbud er der mulighed for tilslutning, og så skal ejendommen tilsluttes kloakken inden for 1 år.

 


 

 

Modtag SMS og e-mail

Hold dig opdateret og få de vigtigste beskeder og nyheder omkring sommerhuskloakeringen i dit område.