Forlænget arbejde på Løvsangervej

Gravearbejdet på Løvsangervej var forventet afsluttet den 8. oktober. Nedbør har desværre forsinket arbejdet, så vi mangler at lægge rør i sidevejene nr. 13-23 og 25-35, og i selve stamvejen. Fortsætter nedbøren kan arbejdet forventes afsluttet i uge 44, men vi håber at være færdige før det.