Fra 2025 sætter vi et stik i stedet for skelbrønd

Fra 1. januar 2025 ændrer vi på proceduren for afslutningen af kloakstikket ved private grunde.

Hidtil har vi afsluttet stikket med en skelbrønd, men det gør vi ikke længere efter 1. januar 2025. I stedet bliver stikket proppet af og indmålt. På den måde kan grundejerens kloakmester finde stikket når ejendommen skal tilsluttes kloakken.

Årsagen er dels at det er usikkert om forsyningen har lov til at "forære" grundejeren en skelbrønd, dels at skelbrøndens placering i flere tilfælde har givet anledning til tvister mellem forsyningen og grundejeren. Med den nye procedure kan grundejer og kloakmester selv aftale skelbrøndens placering.