Gravearbejde på Sivsangervej afsluttet

Gravearbejdet på Sivsangervej er afsluttet.

Der udestår endnu den endelige retablering som påbegyndes i september, men vejen vil i den mellemliggende periode være fuldt farbar.