Opstart på Badevej 23B-25

I uge 12 påbegynder vi kloakeringen af sidevejen Badevej 23B-25. Det vil påvirke færdslen på vejen i den periode hvor vi graver, og i arbejdstiden vil adgangen til vejen være meget begrænset.

Læs mere om trafik og adgangsforhold