Opstart på Badevej 30-48

I uge 12 påbegynder vi kloakeringen af sidevejen Badevej 30-48. Det vil påvirke færdslen på vejen i den periode hvor vi graver, og i arbejdstiden vil adgangen til vejen være meget begrænset. 

Læs mere om trafik og adgangsforhold