Opstart på Badevej 35-43

I starten af uge 14 påbegynder vi kloakeringen af sidevejen Badevej 35-43. Det vil påvirke færdslen på vejen i den periode hvor vi graver, og i arbejdstiden vil adgangen til vejen være meget begrænset. 

Læs mere om trafik og adgangsforhold