Opstart på etape 2

Den 3. januar 2022 påbegynder vi kloakeringen af etape 2 i Lodbjerg hede. Vi starter på Granalle, Fyrrealle og Ahornalle.

Læs mere om kloakeringen af etape 2