Opstart på Husby Klitvej 35-41

Vi har flyttet kloakeringen af Husby Klitvej 35-41 frem fra juni til marts. Årsagen er at vi ikke kan grave flere hold på Vedersø Klitvej. Vi er så småt startet med at sætte brønde, men fra næste uge starter kloakeringen for alvor op.

Se information om adgangsforhold under gravearbejdet.