FAQ

DET SKAL DU

Det skal du

Det skal du selv sørge for
Når den nye kloakledning er etableret og skelbrønden er sat, vil du modtage et påbudsbrev fra Ringkøbing-Skjern Kommune om, at du skal tilslutte dit spildevand til den nye spildevandskloak. Herefter skal du selv sørge for at spildevandet fra dit sommerhus kobles på din nye skelbrønd. Desuden skal du sørge for, at din septiktank tages ud af drift. Septiktankten skal frakobles det eksisterende kloaksystem på grunden og sluttømmes. Dette skal altid udføres af en autoriseret kloakmester.

Tilslutning til den nye kloak
Det er vigtigt, at du venter med at udføre arbejde på din egen grund til, at vi i Ringkøbing-Skjern Forsyning er færdige med vores arbejde i området.

For at undgå forgæves kørsel med tømningsbilen, bedes du kontakte os når du ved hvornår kloakmesteren udfører kloaktilslutningen på din grund.

Efter tilslutningen af dit spildevand til det nye kloaksystem er det vigtigt, at kloakmesteren indsender en færdigmelding til Ringkøbing-Skjern Kommune for at dokumentere, at tilslutningspligten er opfyldt. I forbindelse med tilkoblingen skal den gamle septiktank sløjfes. En septiktank sløjfes ved at blive frakoblet det eksisterende kloaksystem på grunden og derefter tømt en sidste gang. Dette skal også udføres af en autoriseret kloakmester. Du skal selv stå for at bestille sluttømningen af din tank.

Hvad skal der ske med septiktanken
Efter septiktanken er frakoblet, og sluttømt, kan tanken enten graves op, fyldes med jord/sand eller genanvendes til opsamling af regnvand. Grundejer må gerne selv grave tanken op eller fylde den med sand/jord efter, at septiktanken er blevet sløjfet.

Kun spildevand i den nye kloak
Det er kun spildevand fra din ejendom, der må tilsluttes det nye kloaksystem. Det regnvand, der falder på din grund og sommerhusets tagflader kaldes overfladevand. Du skal også selv sørge for fremover at håndtere overfladevand på din egen grund på samme måde, som du gør det i dag. Overfladevandet kan nedsives ved at lede det til en faskine under jorden, et regnbed eller blot en lavning i græsplænen. Du må ikke lede overfladevandet til spildevandsledningen. Det er ulovligt og kan resultere i overfyldte ledninger med det resultat, at det kan forårsage oversvømmelser i området og udledning af urenset spildevand til skade for miljøet.

Det er kun spildevand fra din ejendom, der må tilsluttes det nye kloaksystem. Det regnvand, der falder på din grund og sommerhusets tagflader kaldes overfladevand. Du skal også selv sørge for fremover at håndtere overfladevand på din egen grund på samme måde, som du gør det i dag.

Modtag SMS og e-mail

Hold dig opdateret og få de vigtigste beskeder og nyheder omkring sommerhuskloakeringen i dit område.