FAQ

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Praktiske oplysninger om sommerhuskloakeringen

I dag ledes sommerhusenes spildevand fra f.eks. toilet, håndvask og vaskemaskine til bundfældningstank hvor det nedsives. Fremover skal spildevandet fra sommerhusområder ledes i rør til et af Ringkøbing-Skjern Forsynings renseanlæg. Dette kaldes spildevandskloakering.

Forskellige typer kloaksystem
Der findes flere forskellige typer kloaksystemer og hvilken type, der passer til dit sommerhusområde, vælges ud fra de eksisterende forhold i området. Det kan være terræn-, jordbunds- og grundvandsforhold samt anlægspris og driftsomkostninger.

Fælles for alle typerne af kloaksystem er, at der i alle tilfælde sættes en skelbrønd ca. 1 meter inde på din grund. Spildevandet skal ledes fra dit sommerhus til den nye skelbrønd ved normal gravitation. Fra skelbrønden løber spildevandet ved gravitation videre ud i Ringkøbing-Skjern Forsynings nye kloaksystem i vejen. Ude i vejen kan Forsyningens kloaksystem være lavet som enten et gravitations-, tryksat- eller vakuumsystem.

Gravitation
Er sommerhusene placeret i et område med terrænforhold som tillader, at spildevandet kan løbe væk af sig selv, kan kloakken udføres som et traditionelt gravitationssystem. Det kræver dog, at der skal graves væsentligt dybere end ved de andre løsninger, og at grundvandet ikke står for højt.

Tryksat eller vakuum
Er sommerhusene placeret i et lavtliggende, eller meget fladt, område kan det være nødvendigt, at etablere et tryk- eller vakuumsystem hvis spildevandet ikke kan transporteres til renseanlægget ved gravitation.

Ved et tryksat system ledes spildevandet fra sommerhusene til en pumpebrønd, hvor det pumpes væk. Et vakuum system samler spildevandet i en vakuumbrønd og benytter undertryk i spildevandsledningen til at suge spildevandet væk. Vakuum- og pumpebrønde placeres i vejen, og typisk vil vi forsøge at samle 4-6 sommerhuse pr. brønd. Der skal ikke laves nogen speciel type kloak på din private grund, uanset hvilket hovedkloaksystem Forsyningen anlægger i vejen. 

Modtag SMS og e-mail

Hold dig opdateret og få de vigtigste beskeder og nyheder omkring sommerhuskloakeringen i dit område.