Ændring af tidsplan etape 1

Tidsplanen for etape 1 i Lodbjerg hede er ændret. Det betyder at perioden for hvornår vi kloakerer dit sommerhus kan være ændret. Se tidsplanen.