Afsætning af skelbrønde og el-skabe

Vi har nu afsat skelbrønde og el-skabe for de kommende veje til kloakering i Vedersø Klit.

Det tæller vejene Sundhuse, Lars Murersvej og Knakvej, som vi forventer at starte op på i maj og juni måned.
Den opdaterede tidsplan for kloakarbejdet kan ses her.

Skelbrøndene er markeret med en rød markeringspæl. Det er denne brønd, som bliver placeret ca. 1 m inde på den enkelte sommerhusejers grund, og som man skal få en autoriseret kloakmester til at koble sin kloak på, når systemet er klart. El-skabene hører til pumpestationerne, som typisk bliver placeret i vejareal. Skabene er markeret med en grøn markeringspæl. 

De afsatte pæle skal kun opfattes som en forventet placering af skelbrønden, og er sat som en hjælp til lodsejeren så man kan se, hvor vi påtænker at sætte skelbrønden. Der kan være fysiske og tekniske forhold som gør, at placeringen af skelbrønden måske skal rykkes. Det kan vi først endeligt afgøre, når vi begynder at grave. Den endelige placering af skelbrønden kan derfor godt afvige fra den afsatte pæl.