Opstart på Lodbergsvej 3-71 i Søndervig

Den 13. februar påbegynder vi kloakeringen af sidevejen Lodbergsvej 3-71. Det vil påvirke færdslen på vejen i den periode hvor vi graver, og i arbejdstiden vil adgangen til vejen være meget begrænset. Læs mere om trafik og adgangsforhold.