Opstart på Lodbergsvej 91-157

Mandag i uge 15 påbegynder vi kloakeringen af sidevejen Lodbergsvej 91-157. Adgangsforholdene er som beskrevet ovenfor, men Lodbergsvej 91-157 er en meget smal vej hvor det kan være vanskeligt at passere gravearbejdet. Læs mere om trafik og adgangsforhold