Opstart på sidevejen Badevej 25-39

I uge 10 påbegynder vi kloakeringen af sidevejen Badevej 25-39. Det vil påvirke færdslen på vejen i den periode hvor vi graver, og i arbejdstiden vil adgangen til vejen være meget begrænset. 

Læs mere om trafik og adgangsforhold.